Ochrana osobných údajov (GDPR) » Ortho Keep Smiling
Specialist Orthodontists in Birmingham
Ortodoncia a čeľustná ortopédia Ortho Keep Smiling
We hope that you have found all the neccessary information

If not, please feel free to contact our clinic.

Send us a message
Do you desire straight teeth? arrow up

Ochrana a spracovanie osobnýchch údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba spoločnosti Ortho Keep Smiling s.r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 30, Michalovce, IČO: 36706108, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 19028/V (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom ich kontaktovania a marketingového využitia. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť využitím nástrojov zrušenia evidovania vášćh údajov, ktoré Vám ponúkame vo Vašom zákazníckom účte, zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti dpMarketingGroup s.r.o.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

reklamná agnetúra dpMarketingGroup s.r.o.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

Požiadať o vymazanie mojích údajov